Automatisch Posten toewijzen bij het importeren van mutaties

Als een mutatie in het veld “Naam, Kenmerk, Mededelingen” het trefwoord KPN bevat, dan is het vast een afschrijving van uw rekening ten gevolge van telefoon of internet. Als u een speciale Post Telefoon of internet heeft gedefinieerd, dan zou het handig zijn als deze Post ook automatisch aan genoemde Mutaties wordt toegewezen.

Dit kunt u als volgt bewerkstelligen.

Stap 1 Ga naar stap 3 als u al een Filter gemaakt dat de gewenste Mutaties selecteert. U heeft nog geen Filter gemaakt, dus stelt u het AutoFilter op het werkblad zo in dat de gewenste Mutaties worden geselecteerd.

Instellen autofilter KPN (Totaal is som van geselecteerde posten)

Stap 2 Druk op de knop “…”, die zich rechts van de Filters-keuzelijst op het Rekeningoverzichtwerkblad bevindt (de Filters-keuzelijst  bevat de tekst “<Alle records weergeven>”, “<Werkbladinstellingen>” of de naam van een filter). Druk op “Nieuw” in het Filters dialoogvenster (dat verscheen nadat u op de knop “…” had gedrukt).

Ga naar stap 4.

Stap 3 Druk op de knop “…”, die zich rechts van de Filters-keuzelijst op het Rekeningoverzichtwerkblad bevindt (de Filters-keuzelijst  bevat de tekst “<Alle records weergeven>”, “<Werkbladinstellingen>” of de naam van een filter). Selecteer het betreffende Filter en druk op “Wijzig”.

Stap 4 Selecteer in de keuzelijst “Gekoppelde post:” de Post die moet worden toegewezen. Als u het selectievakje “Deze Post toewijzen bij het importeren van Mutaties” aanvinkt, dan wordt deze Post automatisch toegewezen zodra nieuwe mutaties worden geïmporteerd die aan de criteria van het filter voldoen.

Stap 5 Klik OK en daarna eventueel “Voer uit”, als u de gekoppelde Post wilt toewijzen aan alle Mutaties in het rekeningoverzicht die aan de criteria van het Filter voldoen.

4701 automatisch toegewezen bij import mutaties.