ING Rekeningoverzicht

  • Hoeveel geld is de afgelopen tijd binnen gekomen? Van wie?
  • Waaraan is dat geld uitgegeven? Is er overgebleven of was er een tekort?
  • Wat is het saldo van bezittingen min schulden? Deze vermogenspositie eventueel apart van twee partners.

Deze vragen beantwoord ik al jaren via het ING Rekeningoverzicht, dat gevoed wordt via download van de inkomsten en uitgaven van de ING rekening. De vermogenspositie aan het begin van de periode wordt handmatig ingebracht.

  • Wat is de raming van de inkomsten van de komende tijd?  Vol jaar en korte termijn tot een aangegeven datum
  • Wat is de planning van de uitgaven?

Deze vragen beantwoord ik al jaren via het overzicht planning.

Stappen:

  1. Download éénmalig excel bestand: ING Rekenongoverzicht.
  2. ING; Service; Download Af- en bijschrijvingen; puntkommagescheiden CSV. Zie voorbeeld downloaden
  3. Open ING rekeningoverzicht; Klik op: “inhoud inschakelen” bij eventuele beveiligingswaarschuwing
  4. Klik in veld A3 op data ophalen en selecteer de laatste download van de ING mutaties.
  5. Vul post in of , selecteer post via icoon onder opties.
5. Vul post in of selecteer post

Disclaimer

Het werkblad “ING Rekeningoverzicht.xlsm”  is een particulier initiatief van Mathijs Visser. Het is doorontwikkeld door Cees Mackaaij. ING heeft geen enkele rol gespeeld bij het tot stand komen tot dit product. Noch de auteurs, noch ING kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van dit product.

Mathijs Visser en Cees Mackaaij (“Auteurs”) hebben het Excel-werkblad “ING Rekeningoverzicht.xlsm” en de erin aanwezige macro’s (tezamen de “Software”) met zorg gemaakt en getest. De Auteurs geven echter geen enkele garanties op de Software, noch impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, noch garanties dat de Software niet inbreuk makend is. Het gebruik van de Software is op eigen risico.